Schůze a přednášky

Dobrý den,

Vratislavičtí včelaři si Vás dovolují pozvat na přednášku Mgr. Miloše Zástěry – Hniloba včelího plodu – co je normální, pohled na plást jinak…

Přednáška se koná v pátek 8. prosince 2023 od 18hodin v sále pod Kaplí Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou (podrobnější informace v příloze)

Představení přenášejícího Mgr. Miloše Zástěry:

  • soukromý zemědělec
  • provozuje rodinné včelařství
  • obhospodařuje 40-70 včelstev (pokud nepálí v souvislosti s MVO)
  • věnuje se kočování včelstvy za účelem získávání druhových medů
  • provozuje také truhlářskou výrobu
  • je učitelem včelařství ČSV a soudním znalcem jmenovaným předsedou krajského soudu v Ústí nad Labem

V přednášce Miloš Zástěra přednese problematiku hniloby včelího plodu. Vzhledem k tomu, že v naší organizací provádí klinické prohlídky včelstev, a podle slov svého kolegy p.Palečka „ kdo hledá najde“ hnilobu včelího plodu detekoval i na jednom ze svých stanovišť. Právě proto bude přednáška zaměřena na rozpoznávání klinických příznaků v počátku onemocnění.

Vstupné při rezervaci předem 120,- Kč, na místě 170,- Kč. Součástí vstupného je káva a zákusek.

Přihlásit k účasti se můžete uhrazením zvýhodněného vstupného 120,- Kč do 5.12.2023 na účet číslo 242718314/0300, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Děkuji

Jiří Gajdoš
Český svaz včelařů, ZO Vratislavice nad Nisou